CONVOCATÒRIA MAIG - 2017

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Termini d'inscripció: del 13 al 23 de març

Destinataris: Les persones que no reuneixen cap altre requisit que permet accedir directament als ensenyaments i que tenen 17 anys o més, o els compleixen l’any 2017

Dates de realització de la prova:  9 i 10 de maig - Horari

Lloc: IES Marc Ferrer

Llista definitiva de persones admeses i excloses    

 Llista definitiva de persones aptes i no aptes   

 

Documentació:

Instància d'inscripció grau mitjà

Declaració responsable

Pagament telemàtic de la taxa

MÉS INFORMACIÓ


PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Termini d'inscripció: del 13 al 23 de març

Destinataris: Les persones que no reuneixen cap altre requisit que permet accedir directament als ensenyaments i que tenen 19 anys o més, o els compleixen l'any 2017

Dates de realització de la prova: 10 i 11 de maig

Lloc:

- Opció d'humanitats i ciències socials: IES Sa Blanca Dona (Eivissa)

- Opció de ciències de la salut i mediambientals: IES Algarb (Sant Jordi)

- Opció de ciències i tecnologia: IES Sa Colomina (Eivissa)

Les persones interessades a realitzar aquestes proves poden presentar la documentació al nostre centre

Instància d'inscripció grau superior

Declaració responsable

Pagament telemàtic de la taxa

MÉS INFORMACIÓ