IES MARC FERRER

Formentera

Font Size

Cpanel

Secretaria

Formació Professional

 Logo Conselleria Educaci i UniversitatLogo FSE com

Logo MECD Informació sobre el cofinançament d'estudis

 

 Tota la informació sobre la formació professional de les Illes Balears la podeu trobar a la pàgina web:

http://formacioprofessional.caib.es

 

PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS CURS 2017-2018

- Termini de presentació de sol·licituds fora de termini:

de l'1 de juliol al 8 de setembre de 2017 (Tràmit telemàtic)

Més informació i documents

 

OFERTA FORMATIVA 2017-2018 DE L’IES MARC FERRER EN RÈGIM PRESENCIAL

Horari: matí

Horari: matí i horabaixa

   Tècnic en Cuina i Gastronomia

Horari: horabaixa


 PROGRAMA ERASMUS+

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA 2017-2018

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de setembre de 2017

L'IES Marc Ferrer és centre col·laborador en la realització de la prova final presencial dels mòduls professionals que s'imparteixen en règim de a distància i que no tenen contemplades activitats presencials obligatòries.