IES MARC FERRER

Formentera

Font Size

Cpanel

TRACTAMENT DE L´ABSENTISME

 

 

 

 

 

El tractament de l'absentisme escolar apareix tractat a les instruccions de la Conselleria que es poden consultar mitjançant aquest enllaç:

 

 

 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instruccions-86757/?mcont=90229

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A LES FAMÍLIES

 

 

 

En cas que un alumne menor d´edat falti a classe, els pares/mares o tutors legals han de justificar les faltes d´assistència mitjançant el Justificant de faltes d´assistència disponible a la consergeria del centre i també al següent annex.També es poden justificar les faltes a través del GESTIB.

 

 

 

En cas que l´alumne menor d´edat hagi d´abandonar el centre en horari escolar, els pares o tutors legals hauran de venir a recollir-lo i omplir la Sol·licitud de permís de sortida . Només en casos molt puntuals, un alumne podrà sortir amb autorització telefònica dels seus pares o tutors legals.

 

 

 

Es consideren faltes justificades els següents casos:

 

 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES

1. Malaltia de l’alumnat. Els pares poden justificar un màxim de 2 dies lectius. En cas que siguin més dies, els pares han d’aportar justificant mèdic.

2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.

3. Mort o malaltia greu d’un familiar.

4. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions judicials.

Altres:

5. Assistència a campionats esportius oficials.

 

 

 

 

 

 

 

CASOS D’ABSENTISME ESPECÍFICS

 

1. VIATGES REALITZATS EN DIES LECTIUS PER ALS CENTRES ESCOLARS

1. Fins a dos dies de viatge es consideren faltes justificades ( Cal omplir el justificant de faltes d’assistència. Annex 1).

  1. Quan la duració del viatge sigui de 3 o més dies, els pares han de demanar cita amb el tutor, mantenir una entrevista amb ell i omplir el document Full de comunicació de desplaçament temporal on ha de quedar reflectit el dia de partida i el dia d´arribada.

    Aquestes faltes es consideren no justificades.

3. En cas que les absències previstes per viatge superin els 7 dies, el tutor s’encarregarà de recollir tasques escolars per aquests dies.

 

2. FAMÍLIES TEMPORERES

  • La família ha d’informar el tutor amb suficient antelació del temps que seran fora i demanar-li cita, mantenir una entrevista amb ell i omplir el document Full de comunicació de desplaçament temporal on ha de quedar reflectit el dia de partida i el dia d´arribada.

- Si l’alumne no s´hi pot incorporar en les dates previstes, la família ha de posar-se en contacte amb el centre per informar-ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificant de faltes d'assistència de l'alumnat

 


Sol·licitud de permís de sortida del centre

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS D’ABSENTISME ESPECÍFICS

 

1. VIATGES REALITZATS EN DIES LECTIUS PER ALS CENTRES ESCOLARS

1. Fins a dos dies de viatge es consideren faltes justificades ( Cal omplir el justificant de faltes d’assistència. Annex 1).

  1. Quan la duració del viatge sigui de 3 o més dies, els pares han de demanar cita amb el tutor, mantenir una entrevista amb ell i omplir el document Full de comunicació de desplaçament temporal on ha de quedar reflectit el dia de partida i el dia d´arribada.

    Aquestes faltes es consideren no justificades.

3. En cas que les absències previstes per viatge superin els 7 dies, el tutor s’encarregarà de recollir tasques escolars per aquests dies.

 

2. FAMÍLIES TEMPORERES

  • La família ha d’informar el tutor amb suficient antelació del temps que seran fora i demanar-li cita, mantenir una entrevista amb ell i omplir el document Full de comunicació de desplaçament temporal on ha de quedar reflectit el dia de partida i el dia d´arribada.

- Si l’alumne no s´hi pot incorporar en les dates previstes, la família ha de posar-se en contacte amb el centre per informar-ne.