EOIES

El programa EOIES és un projecte de preparació per a les proves de l'Escola Oficial d'Idiomes destinat a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat.

Matrícula de l'alumnat inscrit el curs 2018-2019

Full d'instruccions

Termini: del 22 de gener al 4 de febrer de 2019

Documentació que heu de presentar al professor/professora d'Anglès:

  • Full de matrícula
  • Fotografia de carnet
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Justificant de pagament de la taxa d'inscripció
  • Documentació per acreditar la condició de família nombrosa o monoparental, en el seu cas

El preu de les taxes de matrícula és de 22,80 € o 11,40 € en el cas de família nombrosa o monoparental.

El pagament es fa a través de l'ATIB, directament online o descarregant l'imprès 046 i anant al banc.

Accés al pagament de la taxa 

Calendari de les proves escrites:

  • Nivell Bàsic 2: 24 de maig a les 17:00 hores
  • Nivell Intermedi 2: 22 de maig a les 16:00 hores

La data i horari de la prova d'expressió oral es comunicarà als alumnes posteriorment.

IES MARC FERRER

971321222

On som?

 

Fons Social Europeu

 

Webs Departamentals